Buitenlands diploma

Om in België als advocaat te werken, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet de Belgische nationaliteit hebben of onderdaan zijn van een EU-lidstaat én u moet een Belgisch rechtendiploma hebben.

Uitzonderingen op die voorwaarde van nationaliteit staan in het KB van 24 augustus 1970.

Uitzonderingen op die diplomavereiste vindt u in de uitgebreide stappenhandleiding.

Voor alle vragen over uw buitenlands diploma, kunt u terecht bij mevrouw Lieve Naessens, 02 227 54 73 of lieve.naessens@ordevanvlaamsebalies.be

Diploma behaald in EU-lidstaat  Diploma behaald buiten de EU