Inschrijven aan de balie

Starten als advocaat betekent een stagemeester en stageplaats zoeken, de eed afleggen en ingeschreven worden op de lijst van de stagiairs. Tijdens de stage bent u al advocaat, maar u wordt 3 jaar onder de vleugels van een stagemeester (patroon) begeleid en wegwijs gemaakt in de wondere wereld van de advocatuur.

Stageplaats vinden

Wie als advocaat wil starten, moet eerst en vooral een stageplaats en stagemeester vinden. 
Zoek in de beschikbare stageplaatsen, of plaats een eigen profiel zodat potentiële stagemeesters u weten te vinden.

Vind een stageplaats

Eed afleggen

De plechtige eedaflegging voor het hof van beroep vindt plaats aan het begin van het gerechtelijk jaar. Om te worden toegelaten moet u eerst uw originele diploma en een attest van nationaliteit neerleggen op de griffie van het hof van beroep van het arrondissement waartoe uw balie behoort. Kunt u niet aanwezig zijn op de plechtige eedaflegging, dan kunt u ook op bepaalde tijdstippen later in het jaar de eed afleggen.

Meer informatie over de eedaflegging? Neem contact op met het secretariaat van uw balie.

Inschrijven op de lijst van de stagiairs

Na uw eedaflegging wordt u ingeschreven op de lijst van de stagiairs. U bent vanaf dan volwaardig advocaat. U mag uw toga dragen en pleiten voor de rechtbank, maar u volgt nog wel drie jaar stage bij uw stagemeester die u wegwijs maakt in de gebruiken en regels van het beroep.
 

Een paar tips

  1. Deins er niet voor terug om te polsen bij verschillende kantoren. Vrij solliciteren is gebruikelijk binnen de advocatuur.
  2. Vergelijk en zoek contact met jonge advocaten die hun eerste ervaringen met u kunnen delen.
  3. Ga na of de stagemeester een algemene praktijk heeft of zich toelegt op bepaalde materies. Welke rechtsdomeinen beoefent hij? Welke cliënteel heeft hij?
  4. Bespreek met de stagemeester hoe hij de opleiding invult: wat zullen uw verantwoordelijkheden zijn en hoe zal hij u begeleiden? Samen sluit u een stageovereenkomst af waarin al die zaken kunnen worden vastgelegd.