Wat moet u studeren?

Wie pas zijn diploma van master in de rechten heeft behaald, kan zijn stage aan de balie starten. 
De toegang tot het advocatenberoep is in België voorbehouden voor wie een master in de rechten bezit.

Rechtenstudies

Volgens artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek moet wie advocaat wil worden een diploma van doctor of licentiaat in de rechten bezitten. Maar daar zijn enkele randbemerkingen bij.

Het gaat om het diploma van doctor in de rechten van vóór het Gerechtelijk Wetboek. Wie een huidig diploma van doctor in de rechten bezit, dat werd behaald op proefschrift, maar geen voorgaand diploma van licentiaat of master in de rechten, heeft geen toegang tot de balie.

Het diploma van licentiaat in de rechten is sinds 2009 gelijkgeschakeld met de huidige titel master in de rechten.

In zijn arrest van 14 juli 2011 heeft het Grondwettelijk Hof van beide wetten van 30 december 2009 gedeeltelijk het tweede artikel vernietigd wegens een bevoegdheidsprobleem tussen de federale overheid en de gemeenschappen. Daardoor is de betekenis van de wet gekanteld. 

Sinds dat arrest moet de term master in de rechten noodzakelijk worden begrepen als een Belgische master in de rechten. Studenten met een Belgische bachelor en een buitenlandse master hebben sindsdien geen toegang meer tot de balie. Die studenten moeten de gelijkwaardigheid met een Belgische master in de rechten aanvragen bij een Belgische universiteit. Zie ook buitenlands diploma.

Wie geen Belg of EU-onderdaan is, moet eerst voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Koninklijk Besluit van 24 augustus 1970.

Afgestudeerden van de Engelstalige Master of Laws van de KU Leuven hebben alleen toegang tot de balie als zij vooraf een Belgische bachelor in de rechten hebben gevolgd. In dat geval zal hen door de KU Leuven automatisch de gelijkwaardigheid met een gewone Belgische master in de rechten worden toegekend.