Problemen met uw advocaat

Als de samenwerking met uw advocaat niet zoals gewenst verloopt of er ontstaan problemen, dan bestaan daar verschillende oplossingen voor. De Orde van Vlaamse Balies kan nooit individueel advies geven bij een klacht over een advocaat. Zij kan enkel algemene informatie geven. Maar hier vindt u wel enkele tips om uw problemen op te lossen.

Praat erover

Niet tevreden? Praat eerst zelf met uw advocaat over wat er misloopt en wat daaraan gedaan kan worden. Een goed gesprek kan al veel uitklaren en bespaart u moeite en overbodige kosten. Stuur eventueel een brief met uw vragen en opmerkingen. Op voorhand goede afspraken maken is ook belangrijk. U kunt daarvoor het modelcontract van de OVB gebruiken.

Leg een klacht neer bij Ligeca

Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. De ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen buiten de rechtbank. Een cliënt die ontevreden is over de diensten van zijn advocaat, kan bij de ombudsdienst een klacht neerleggen.

! Opgelet: een klacht neerleggen bij de Ombudsdienst kunt u niet combineren met een klacht bij de stafhouder (zie hieronder). 

Meer info: www.oca.ligeca.be/
 

Schrijf naar de stafhouder

U kunt ook contact opnemen met de stafhouder van de balie waarvan uw advocaat lid is. Hij staat aan het hoofd van de balie. Leg uw problemen uit in een brief of e-mail aan de stafhouder, en geef daarbij voldoende bewijsstukken mee (bijvoorbeeld brieven of mails van uw advocaat). Vergeet vooral niet uw naam en adres te vermelden. De stafhouder kan zelf een oplossing aanreiken, of kan verzoening, bemiddeling of arbitrage voorstellen.

Een verzoener of bemiddelaar begeleidt advocaat en cliënt om samen tot een oplossing te komen. Bij een arbitrage brengen advocaat en cliënt allebei hun argumenten voor een arbitragecollege. Dat doet een uitspraak waarnaar beide partijen zich moeten schikken. U kunt er niet tegen in beroep gaan.

Meer informatie over die procedures vindt u bij de balie waarvan uw advocaat lid is.

! Opgelet: een klacht neerleggen bij de stafhouder kunt u niet combineren met een klacht bij de Ombudsdienst (zie hierboven).

Procedure voor de rechtbank

Raakt uw zaak niet in der minne opgelost? Dan kunt u ze ook nog voor een rechtbank brengen. Ook advocaten zijn, net als andere burgers, onderworpen aan de uitspraken en vonnissen van een rechtbank. U kunt zich in die procedure laten bijstaan door een andere advocaat.

Tuchtprocedure

Wilt u een officiële klacht neerleggen omdat u vindt dat uw advocaat zijn beroepsregels geschonden heeft? Dan kunt u een klacht indienen bij de stafhouder van de balie waarvan uw advocaat lid is. Om het statuut van ‘klager’ te kunnen krijgen moet uw klacht aan bepaalde voorwaarden voldoen: schriftelijk met vermelding van de datum, uw volledige naam, adres en uw handtekening. De stafhouder onderzoekt uw klacht. Hij zal ze ofwel seponeren als hij ze niet gegrond vindt, ofwel doorverwijzen naar de tuchtraad. De tuchtraad beslist of de advocaat vrijgesproken wordt, of welke straf hij opgelegd krijgt (bijv. waarschuwing of schorsing voor bepaalde tijd).

De Orde van Vlaamse Balies kan nooit individueel advies geven bij een klacht over een advocaat. Zij kan enkel algemene informatie geven.

Veelgestelde vragen