Wat doet een advocaat

Adviseren

Een advocaat kan adviseren bij een juridisch probleem, privé of zakelijk, bijvoorbeeld de ondertekening van een contract, een huurgeschil of eenvoudige familieproblemen. Een advocaat zal steeds proberen een procedure te vermijden. Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Lang wachten kan een probleem vaak ingewikkelder maken dan het is en leidt tot nodeloos tijdverlies en extra kosten. Neem dus op tijd contact op met een advocaat.

Bemiddelen

Een onafhankelijke bemiddelaar helpt uw problemen op een vertrouwelijke en vrijwillige manier op te lossen. Een advocaat kan u bijstaan als bemiddelaar. Hij moet daarvoor een bijzondere opleiding gevolgd hebben en erkend zijn. Hij helpt u om samen met de andere partij tot een minnelijke schikking te komen, die voor beide partijen aanvaardbaar is. Er wordt dan geen procedure voor de rechtbank gevoerd. Afspraken worden op voorhand vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst en de kosten van de bemiddeling worden tussen beide partijen verdeeld. Een advocaat-bemiddelaar kan u bijstaan bij:

  • familiezaken (problemen tussen ouders en kinderen, echtscheidingen, erfenissen, ...)
  • burgerlijke en handelszaken (problemen met facturen, huur, geschillen tussen bedrijven, ...)
  • sociale zaken (problemen op het werk, ontslag, ...)
Op www.juridat.be/bemiddeling kan u een advocaat zoeken die erkend is als bemiddelaar voor die zaken. 

Meer weten over bemiddeling?

Vzw VOBA promoot bemiddeling en arbitrage in burger- en handelszaken om problemen op te lossen. VOBA werd in 2006 opgericht door de Orde van Vlaamse Balies en VOKA.

Meer weten

Onderhandelen

Hoe meer een maatschappij evolueert, hoe complexer de regels van het maatschappelijk leven worden. Vaak wordt u geconfronteerd met juridische teksten, zowel in uw privé- als professionele leven (denk maar aan een huwelijkscontract, een verkoopovereenkomst of een arbeidscontract). Een advocaat helpt u daarin wegwijs te raken. Vanuit zijn ervaring geeft hij raad over de impact van bepaalde beslissingen, helpt hij te onderhandelen en te verzoenen.

Verdedigen

De advocaat voert het proces voor de rechtbank en treedt op als woordvoerder voor mensen wier rechten bedreigd worden. Hij kan pleiten voor alle Belgische en Europese rechtbanken en voor alle fiscale, administratieve en tuchtinstanties. In België heeft de advocaat een pleitmonopolie: alleen een advocaat mag voor de rechtbank pleiten. In principe kunt u met elk probleem terecht bij elke advocaat, maar sommige advocaten behandelen bepaalde soorten recht, en dus bepaalde zaken, liever dan andere. Ze kiezen hun ‘voorkeurmateries’. Vraag zeker op voorhand of uw advocaat u kan bijstaan.

Meer weten over de procedure voor de rechtbank