De procedure

Meer weten over de procedure voor de rechtbank?

Burgerlijke procedure

Over een geschil tussen particulieren (bijv. werknemer – werkgever, man – vrouw).

De tegenpartij wordt via een dagvaarding opgeroepen voor de rechtbank. De zaak wordt gewoonlijk uitgesteld zodat beide partijen een schriftelijke verdediging kunnen opstellen en bewijsstukken kunnen verzamelen. Na dat schriftelijke gedeelte wordt de zaak voor de rechtbank toegelicht in een pleidooi. De rechtbank neemt de zaak in beraad en spreekt enkele weken nadien een vonnis uit.

Beroep
Daartegen kan een partij beroep aantekenen bij een hogere rechtbank. Opnieuw wordt een schriftelijke verdediging opgesteld en volgt er een pleidooi en vonnis in beroep. Als een partij nog niet akkoord gaat met dat vonnis in beroep, kan ze enkel naar het Hof van Cassatie stappen. Als het Hof van Cassatie het vonnis bevestigt, eindigt de procedure. Als het Hof van Cassatie het vonnis verbreekt, wordt de procedure in beroep bij een andere rechtbank opnieuw gevoerd.

! Het Hof van Cassatie kijkt enkel of er procedurefouten of foute interpretaties van de wet zijn geweest, en kijkt dus niet naar welke partij gelijk heeft.

Strafprocedure

Over overtredingen en misdrijven (bijv. iemand die een overval gepleegd heeft).

De politie stelt een proces-verbaal op. De procureur des Konings kan een onderzoek starten of de zaak seponeren. Bij een opsporingsonderzoek voert hij het onderzoek zelf en wordt de dader voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank gebracht of stelt hij een minnelijke schikking voor. Voor een zwaar misdrijf leidt de onderzoeksrechter een gerechtelijk onderzoek. Hij kan via een aanhoudingsbevel de verdachte in voorlopige hechtenis nemen. De raadkamer moet dat aanhoudingsbevel goedkeuren. 

De raadkamer verwijst de verdachte, na het onderzoek, naar de correctionele rechtbank of het hof van assisen. Als er niet genoeg bewijzen zijn, kan de verdachte ook buiten vervolging gesteld worden. Zo niet, verschijnt de verdachte voor de strafrechter. Het Openbaar Ministerie (parket) eist namens de maatschappij de veroordeling van de verdachte. Het moet bewijzen dat de verdachte een misdrijf heeft begaan. Slachtoffers van het misdrijf kunnen zich burgerlijke partij stellen. De verdachte zelf en de burgerlijke partij kunnen elk verdedigd worden door een advocaat. Nadat ze alle argumenten heeft gehoord, neemt de rechtbank de zaak in beraad. Nadien spreekt ze een vonnis uit.

Beroep
Tegen dat vonnis kan een partij beroep aantekenen bij een hogere rechtbank die een vonnis in beroep uitspreekt. Als een partij nog niet akkoord gaat met dat vonnis in beroep, kan ze naar het Hof van Cassatie stappen. Als het Hof van Cassatie het vonnis bevestigt, eindigt de procedure. Als het Hof van Cassatie het vonnis verbreekt, wordt de procedure in beroep bij een andere rechtbank opnieuw gevoerd.

! Het Hof van Cassatie kijkt enkel of er procedurefouten of foute interpretaties van de wet zijn geweest, en kijkt dus niet naar welke partij gelijk heeft.

Voor de zwaarste misdrijven wordt een proces gevoerd voor het hof van assisen. Een jury van 12 burgers oordeelt over schuld of onschuld.