Wat is een advocaat

Een advocaat staat u bij met raad en daad. Letterlijk. Doorheen de verschillende fases van uw leven kunt u in aanraking komen met justitie. Een advocaat begeleidt u dan doorheen het juridische kluwen. Ook voor een onderneming is een advocaat geen overbodige luxe. Vanuit zijn ervaring kan hij u bijstaan en begeleiden, van bij het begin. Ook hier geldt: een advocaat, beter vroeg dan laat.

Beroepsregels van de advocaat

Een advocaat moet een aantal beroepsregels respecteren die hem de geschikte adviseur, bemiddelaar, onderhandelaar en verdediger maken.

  1. Deontologie: Een advocaat is onderworpen aan strenge deontologische regels. Die zijn verzameld in de Codex Deontologie voor Advocaten. Aan elke balie ziet een stafhouder Info erop toe dat advocaten de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid van hun beroep respecteren.
  2. Beroepsgeheim: Het beroepsgeheim is een van de basiswaarden van het beroep van advocaat. De informatie die een cliënt aan een advocaat toevertrouwt, mag hij niet openbaar maken, tenzij dat net noodzakelijk is om de belangen van die cliënt te verdedigen.
  3. Onafhankelijkheid en partijdigheid: Een advocaat werkt onafhankelijk van de overheid, de rechter of de cliënt. Hij mag geen partijen met tegengestelde belangen verdedigen in dezelfde zaak. Hij heeft geen enkel persoonlijk belang en is loyaal tegenover zijn cliënt.
  4. Derdenrekening: Elke advocaat moet een aparte rekening gebruiken om financiële verrichtingen te doen voor cliënten of derden. Hij mag daarvoor niet zijn persoonlijke rekening gebruiken.
  5. Permanente vorming: Elke advocaat moet zich bijscholen. Hij mag daarvoor cursussen volgen, doceren of publiceren. De OVB ziet toe op de kwaliteit van die opleidingen en elke balie controleert of de advocaten hun verplichting naleven.

Gedetacheerde advocaat

Soms kan een advocaat voor een bepaalde tijd gedetacheerd worden om in een bedrijf bepaalde taken te vervullen. Weet dat hij ook dan altijd advocaat blijft en geen bedrijfsjurist. Hij blijft tijdens de detachering onderworpen aan de deontologie van de advocaat en moet erop letten dat hij daarover geen verwarring creëert.

De advocaat mag geen documenten ondertekenen met het briefhoofd of logo van zijn opdrachtgever en mag ook het e-mailadres van zijn opdrachtgever niet gebruiken.

De detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, waaraan ook de tekst van Afdeling III.1.9 detachering van de Codex Deontologie voor Advocaten wordt toegevoegd.

Meer weten
  • Op 25 november 1993 ondertekenden alle toenmalige stafhouders van de Ordes van Advocaten een charter van de advocaat. Dat vat in 10 punten de essentiële kenmerken van de advocatuur samen.
  • De Codex Deontologie voor Advocaten verzamelt de deontologische regels waaraan elke advocaat zich moet houden.