Pro Deo

Advocaten kunnen pro Deo optreden voor rechtzoekenden waarvan het inkomen zich onder een bepaalde grens bevindt of gelijkgestelde categorieën (waarvan vermoed wordt dat ze onvermogend zijn, bijvoorbeeld minderjarigen of leefloners). Dat heet juridische tweedelijnsbijstand.

BJB

Bij juridische tweedelijnsbijstand geeft de advocaat, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.

De juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw inkomen. De advocaat ontvangt punten voor wat hij doet. De federale overheid koppelt een bedrag aan die punten en betaalt de advocaat uit.

De juridische tweedelijnsbijstand wordt aan elke balie georganiseerd door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB). Als u denkt dat u recht hebt op tweedelijnsbijstand, breng dan meteen enkele document als bewijs mee:

  • identiteitskaart of paspoort
  • een attest gezinssamenstelling (bij je stad/gemeente)
  • een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen (bijv. loonbrief, bewijs werkloosheidsuitkering) of een recent bewijs dat u behoort tot een van de gelijkgestelde categorieën (bijv. attest van de Rijksdienst voor Pensioenen, gevangenisbriefje)