Persprijs

De Persprijs Orde van Vlaamse Balies wordt uitgereikt aan de beste Belgisch-Nederlandstalige publicatie/programma over recht in het algemeen en rechtbankverslaggeving in het bijzonder. De winnaar krijgt 7 500 euro. De prijs wordt elke drie jaar uitgereikt.

Persprijs

De Orde van Vlaamse Balies is gehecht aan de vrijheden, onder andere de persvrijheid, als tegengewicht van welke macht dan ook.

Advocaten en journalisten hebben bepaalde idealen en streefdoelen gemeen, zoals onafhankelijkheid, de bereidheid om misbruik en schending van rechten aan te klagen, het recht op informatie en bescherming van de fundamentele vrijheden. Het recht op informatie en het vermoeden van onschuld en het respect voor een persoon moeten immers worden verzoend met de mensenrechten.

De advocatuur blijft voortdurend bezorgd over de onomkeerbare gevolgen die voortijdige ongecontroleerde of onzorgvuldige publicaties kunnen hebben voor een (rechts)persoon. Ze roept daarom op om hierover in debat te gaan en op die manier mee te helpen om het juiste evenwicht te vinden.

Om dat te ondersteunen reikt de Orde van Vlaamse Balies een persprijs uit.
 

Genomineerden en winnaars 2014

De jury koos drie genomineerden uit de ingezonden werken die zijn uitgebracht tussen 30 juni 2010 en 30 juni 2013. Lars Bové en Bart Haeck wonnen de eerste Persprijs Orde van Vlaamse Balies.

  1. Lars Bové & Bart Haeck – De Tijd artikelenreeks tussen 19 en 26 november 2011: Over criminele vermogens
  2. Nikolas Vanhecke – De Standaard 18 februari 2013: Vier jaar wachten is veel te lang
  3. Caroline Van den Berghe & Dirk Leestmans – VRT Panorama 22 februari 2013: De gestoorde procedure