Verhoor verdachte

Schuldig of onschuldig, als de politie u verdenkt van een misdrijf en u verhoort, hebt u bepaalde rechten en plichten. U mag altijd op voorhand overleggen met een advocaat. In bepaalde gevallen mag die ook aanwezig zijn tijdens het verhoor om u te helpen een gestructureerde verklaring af te leggen.

Politieverhoor

Voor een verhoor deelt de politie u uw rechten mee. U hebt bijvoorbeeld het recht om te zwijgen tijdens het verhoor. De politie mag u vragen stellen, maar mag u niet dwingen om bekentenissen af te leggen of uzelf te beschuldigen. Ze mag geen geweld gebruiken en mag niet beloven dat u vrijgelaten zal worden als u bekentenissen aflegt, of mag niet dreigen u langer vast te houden als u geen verklaring aflegt.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat kan u helpen uw rechten tijdens het verhoor optimaal te garanderen. Denk niet dat u geen advocaat nodig heeft omdat u onschuldig bent. Onder druk zegt men al snel ongestructureerde of onware dingen. Een advocaat helpt u een gestructureerde verklaring af te leggen en beschermt u tegen eventuele druk of zelfs geweld van de politie. Zelf nog geen advocaat? Zoek hiernaast een advocaat in uw buurt! Wanneer u door de politie bent gearresteerd, zal de politie voor u een advocaat zoeken via de Salduzwebapplicatie. 
De Salduzwebapplicatie van de OVB vindt steeds een advocaat die u kan bijstaan.

De procedure

  1. Als u verdacht wordt van een misdrijf kan de politie u verhoren. Ze deelt uw rechten mee en voor het verhoor mag u overleggen met uw advocaat.
  2. Als de politie u arresteert (u van uw vrijheid berooft voor 24 uur), mag u voor het verhoor overleggen met uw advocaat en mag uw advocaat ook aanwezig zijn tijdens dat verhoor.
  3. Alles wat u tijdens een verhoor zegt, wordt opgeschreven in een proces-verbaal en kan gebruikt worden als bewijs.

Een paar tips

  1. Als de politie u uitnodigt voor een verhoor is soms niet duidelijk of zij u beschouwen als getuige of verdachte. Vraag dat goed na want als u als verdachte beschouwd wordt, hebt u recht op een advocaat. Dat staat meestal ook zo vermeld in de uitnodiging. Als getuige hebt u geen recht op een advocaat.
  2. U bent niet verplicht een advocaat te raadplegen bij een arrestatie, maar dat is zeker aan te raden. Hij kan u adviseren wat u het best wel en niet zegt en controleert of de politie zich aan de regels houdt.
  3. Alles wat u tijdens een verhoor zegt, wordt genoteerd in een proces-verbaal. U hebt het recht om dat na te lezen, maak daar gebruik van en controleer of uw woorden niet te veel verdraaid of samengevat zijn.
  4. U kan ook vragen om alle vragen en antwoorden letterlijk te noteren in het proces-verbaal. Dat is aan te raden als er geen advocaat aanwezig is, zodat uw verklaring letterlijk en correct wordt weergegeven.

Veelgestelde vragen

  • Neen. De politie en het Openbaar Ministerie moeten bewijs verzamelen om aan te tonen of u al dan niet schuldig bent. Als u mensen kent die uw verklaring kunnen bevestigen en u bijvoorbeeld een alibi kunnen bezorgen, of u hebt documenten die uw verklaring bevestigen, dan mag u die altijd meedelen aan de politie. Maar dat is geen verplichting.
  • U bent niet verplicht een beroep te doen op een advocaat, maar dat is wel aan te raden. De Orde van Vlaamse Balies ontwikkelde een elektronische permanentiedienst. Als u met een advocaat wil overleggen voor uw verhoor, dan laat u dat weten aan de politie. Zij contacteert de permanentiedienst en het systeem wijst u een advocaat toe die u zal bijstaan bij het verhoor.