Vlaamse Balies

In het Nederlandstalige landsgedeelte zijn er 14 balies of Ordes van Advocaten. Zij staan elk onder leiding van een stafhouder. Alle 14 balies zijn lid van de Orde van Vlaamse Balies.
De Frans- en Duitstalige balies zijn verenigd in de Ordre des barreaux francophones et germanophone (www.avocats.be).